FAQ

Hvordan booker jeg dette luksushus?

Udfyld formularen under menupunktet kontakt. Herefter vil du i løbet af kort tid modtage en bookingbekræftelse på e-mail.


Ungdomsgrupper

Ungdomsgrupper er ikke tilladt i huset. En ungdomsgruppe defineres som en gruppe gæster, der hovedsageligt er under 25 år.

Hvis en ungdomsgruppe alligevel har lejet huset, uden at fortælle at de er en ungdomsgruppe, kan de blive afvist ved ankomsten til huset eller evt. under opholdet af servicekonsulenten eller af husejer. Leje vil ikke blive tilbagebetalt.


Hvornår skal lejen betales?

Lejen betales over 2 rater. Første rate(25 % af lejebeløbet) forfalder ca. 1 uge efter reservationen, mens anden rate forfalder ca. 8 uger før opholdets start. Lejes huset senere end 8 uger før ankomst, forfalder hele beløbet straks. 


Kan jeg afbestille dette luksushus igen?

Ja det kan du godt, men 1. rate af betalingen vil under alle omstændigheder være tabt. Hvis du afbestiller huset, inden du har betalt 2. rate af betalingen, skal du selvfølgelig ikke betale 2. rate, men når du har betalt 2. rate, vil denne betaling også være tabt, hvis du afbestiller huset.


Hvad med rengøring?

Rengøring er obligatorisk og koster 2.200 kr. som afregnes og aftales med servicekonsulenten i starten af opholdet.


Hvordan klares det praktiske med nøgle og forbrugsafregning?

Nøglen udleveres af servicekonsulenten, som kommer og møder jer i luksushuset. I den forbindelse betales der 5.000 kr. i depositum + 2.000 kr. for rengøring (se ”hvad med rengøring?”)

Depositummet er til dækning af eventuelle skader som lejeren har forvoldt og til (evt. delvis) dækning af forbrug. Depositum og rengøring betales kontant ved ankomst til huset.

Ved aflevering af nøgle og el- og vandaflæsningsskema ved afrejse afregnes forbruget med det samme. Der betales 3,40 kr. pr. Kwh el, 2,60 kr. pr klik varme og 100 kr. pr. m3 vand. Forbruget modregnes i depositummet.

Både ved ankomst og afrejse gennemgås huset sammen med servicekonsulenten.


Kan dette luksushus lejes for en weekend?

Luksushuset udlejes fra lørdag til lørdag fra og med påske til og med uge 43., så weekendudlejning er som udgangspunkt ikke muligt. Fra uge 44 og til før påske kan huset lejes på weekend basis. I denne periode kan man også lave "skæve" uger eller forlængede weekender. I denne periode kan man IKKE ankomme eller afrejse om lørdagen.


Hvad koster huset i forbrug?

Forvent et ugentligt forbrug på 2.500 - 4.500 kr. i sommerhalvåret og 4.500 - 7.500 i vinterhalvåret.

En typisk vinterweekend vil forbruget typisk ligge på 1.800 - 2.700 kr.

Forbruget er dog meget afhængigt af årstiden (især hvis det er koldt og/eller det blæser), antal gæster i huset og hvor tit man f.eks. har tændt for sauna og spabad og om man husker at trække termotæppe over poolen og svabe gulvet i pool rummet. Ovenstående estimerede priser er set både lavere og højere.


Må der medbringes husdyr?

Ja, og der er opført to hundegårde på grunden, så man kan lade hunden være ”hjemme”, mens man f.eks. er på udflugt i området.

Hvis der medbringes mere end 2 husdyr koster det 250 kr. ekstra i rengøring pr. dyr ud over de 2.

Bemærk: Ingen dyr i swimmingpoolen og hvis hunde besørger på grunden, skal I selv fjerne lorte, ellers bliver der også opkrævet ekstra for dette.

Til svenske gæster: Husdyr bør ikke medbringes til Danmark, da de svenske myndigheder ved hjemrejsen vil kræve dyrene anbragt i karantæne.


Hvad skal vi selv medbringe?

I luksushuset er der 22 puder, 22 dyner, 2 barnestole og 2 babysenge (med dyner og puder).

Medbring selv lagner, dynebetræk, hovedpudebetræk, håndklæder, bade- og toiletartikler, karklude, viskestykker, duge, opvaskemiddel og lignende.

Det kan være en god ide at medbringe bordtennisbolde, da det ikke kan garanteres at disse altid er til stede.

Et tip: Skulle en bordtennisbold få en bule er den ikke ødelagt. Lig den i kogende vand et øjeblik, og bolden er så god som ny.


Øvrige lejevilkår?

Det er super ærgerligt at betale mange penge for at leje et luksus poolhus, for så at opdage at noget mangler eller er ødelagt. Behandl derfor tingene ordentligt, så de efterfølgende lejere også får en god ferie!


Der må kun være 22 personer i poolhuset, medmindre andet skriftligt er aftalt med udlejer. Overtrædelse f.eks. i forbindelse med fester kan medføre øjeblikkelig bortvisning uden refusion af lejebeløb.


Hvad er en normal udlejningsuge?

En normal udlejningsuge starter lørdag kl. 15, og slutter lørdagen efter kl. 10.


Hvad gør vi hvis noget går i stykker mens vi er i luksushuset?

Hvis strømmen går, tjekkes sikringer i eltavlen som sidder i entréen.

Ved større ting kontaktes luksushusets serviceagent.

Mindre ting som ikke har betydning for luksushusets stand og jeres ophold sættes til side og ordnes med serviceagenten ved afrejse. Lejeren forpligtiger sig til at behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen og lejeren er overfor husejeren ansvarlig for de skader på huset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv, eller andre, som af lejeren er givet adgang til det lejede feriehus. Husets serviceagent laver efter hvert lejerskifte og inden næste lejemåls ikrafttræden en lejerskiftekontrol, hvor mangler og skader på feriehuset og/eller dets inventar konstateres.